Téma>>Dvadsať rokov po...

Dvadsať rokov po...

Rok 1989 v dokumentárnom filme

december 2009Tomáš Hučko

Tak sme oslávili dvadsiate výročie! Možno by sa aj na tomto mieste patrilo uverejniť pár výstižných viet, hlbokých myšlienok... Avšak nechce sa mi písať nejaký výročný úvodník. Napokon napísalo a povedalo sa toho pri príležitosti osláv dvadsiatich rokov slobody dosť, niekedy to bolo aj zaujímavé. Pokúsim sa aj ja trošku prispieť, ale nie "úvodníkovo", ani vyčerpávajúcou výročnou správou o dokumentárnom filme v roku 1989 a o jeho vývoji v nasledujúcich dvoch desaťročiach, lež obsahom stránok, na ktoré si môžete kliknúť na tejto stránke dole.

O vývoji slovenského dokumentu od roku 1989 som pred dvomi rokmi, teda celkom "nevýročne" písal svoju dizertačnú prácu1, takže viem, že je to rozsiahla téma, ktorá sa sem jednoducho nezmestí.

A tak mi napadá v súvislosti s tým výročím vlastne len taká zaujímavosť. Študenti dokumentu, s ktorými sa na škole stretávam, mali v roku 1989 jeden či dva roky, niekto sa práve vtedy narodil a niekto mal dokonca "mínus jeden" či "mínus dva" roky. Určite mám teda v porovnaní s niektorými z nich celkom iné spomienky na tú dobu a inak sa dnes pozeráme aj na filmy z tých čias (moje pohľady budú zrejmé po kliknutí nižšie...). Ale spoločný máme už teraz (a ešte nejaký čas ho budeme mať spoločný) slobodný časopriestor, ktorý leží pred nami. V ňom a o ňom (dajme tomu aspoň ďalších dvadsať rokov) máme šancu nakrúcať zaujímavé, dokonca fantastické dokumentárne filmy! Lebo v roku 1989 padol totalitný režim vo viacerých európskych krajinách, aj u nás.

  1. Tomáš Hučko: Slovenský sociálny dokumentárny film 90 - tych rokov, dizertačná práca. Ateliér dokumentárnej tvorby, FTF VŠMU v Bratislave, 2007