Festival>>Magyar Filmszemle 2010

Magyar Filmszemle 2010

Dokumentárny film na Magyar Filmszemle

február 2010Tomáš Hučko

Tento rok sa asi týždňový štrajk pracovníkov mestskej hromadnej dopravy hlavného mesta skončil našťastie ešte predtým, ako sa začala Maďarská národná filmová prehliadka Filmszemle. A tak sa do budínskeho nákupného a zábavného strediska MOM Park, v multikine ktorého sa odohrávala väčšina festivalových projekcií, nebol problém dostať. Ani húževnatá zima s nezvyčajným množstvom snehu v uliciach mesta nijako nebránili návšteve kina a konzumácii bohatej ročnej produkcie maďarských filmov všetkých druhov a žánrov v priebehu siedmich dní na začiatku februára (2. - 8.2.).

V Maďarsku sa nakrúca aj keď sa šetrí

„Mnohí vravia, že film umrel. My vravíme, nech teda žije film!“ Aj táto parafráza známeho kráľovského bonmotu zaznela v otváracom prejave 41. ročníka národnej filmovej prehliadky Filmszemle, ktorá sa opäť po roku konala v Budapešti.

Zdá sa, že pre maďarskú kultúrnu identitu je film stále dôležitý. Hoci sa od istého času v krajine šetrí kde sa len dá, nakrúcať sa neprestalo a slušná štátna podpora udržiava národnú kinematografiu naďalej v plynulom chode.

Kto šetrí, má za troch tento rok na Filmszemle možno platilo v organizácii podujatia a podpísalo sa trochu na jeho účelnom priebehu (odpadli napríklad niektoré štedré sprievodné spoločenské podujatia), ale výraznejšie nie vo výrobe filmov.

Veď stačí sa len pozrieť na počty titulov: na tohtoročnú národnú filmovú prehliadku Filmszemle sa prihlásilo 169 dokumentárnych a 35 populárno-vedeckých filmov. Sú to úctyhodné čísla, porovnateľné s minuloročnou produkciou, nejaké zvláštne šetrenie nesignalizujú. Zaujímavé sú aj čísla o financovaní filmovej výroby. Filmová nadácia, ktorú po zmene režimu založili a dodnes spravujú filmári a ktorá na tvorbu prideľuje a rozdeľuje peniaze získané predovšetkým zo štátneho rozpočtu (teda z peňazí daňových poplatníkov) je najvýznamnejším finančným zdrojom väčšiny maďarských filmov. Magyar mozgókép közalapítvány (Maďarská nadácia pre pohyblivý obraz) sa v minulom roku na financovaní nízkorozpočtových hraných filmov podieľala 39 percentami, pri hraných filmoch s priemerným rozpočtom to bolo 25 percent.

Peniaze na dokumenty

Podiel MMK na financovaní nákladov maďarských dokumentov v minulom roku bol až 62 percent (90 910 500 Ft) a v prípade populárno-náučných filmov dokonca až 74 percent. Pôvod zvyšného podielu financovania dešifrujeme najlepšie z katalógových informácií pri jednotlivých filmoch. Sú to opäť prevažne tzv. rozpočtové zdroje: niečo poskytla Nadácia pre historický film, niečo ministerstvo kultúry a školstva, ale aj ministerstvo spravodlivosti a vnútra. Na výrobe niektorých titulov sa podieľali aj televízie, predovšetkým Duna a filmové produkcie výnimočne čerpali prostriedky aj z niektorých mimovládnych nadácií a grantov, no len okrajovo poskytli peniaze aj niektoré podnikateľské subjekty (napríklad banky).

Do súťaže výberová komisia napokon nominovala tridsať dokumentov a sedem populárno-vedeckých titulov. Historické témy, portréty osobností, ale aj sociologicky ladené reflexie a analýzy tvorili široké tematické spektrum premietaných dokumentov.