Festival>>Magyar Filmszemle 2009

Magyar Filmszemle 2009

Dokumenty na Magyar Filmszemle

Na prelome januára a februára (27.1. – 3.2.) sa v Budapešti konal už 40. ročník národnej filmovej prehliadky Magyar Filmszemle. V tom čase už celosvetová hospodárska kríza, či aspoň jej mediálny obraz, zúrila v celom globalizovanom svete, ale z priebehu či atmosféry každoročnej bilančnej a súťažnej maďarskej filmovej prehliadky takmer nič nenasvedčovalo tomu, žeby pri Dunaji nejaká kríza bola. Pravda, spomienky na minuloročný štrajk železničiarov, ktorý mnohým zahraničným hosťom Filmszemle skomplikoval odjazd z Budapešti sú ešte živé a nabádajú trochu k opatrnosti. Rovnako aj dojmy zo spravodajských šotov z pouličných nepokojov hlavného mesta, a s nimi súvisiacimi siahodlhými politickými ťahanicami (za aktívnej hašterivej účasti vládnucej socialistickej strany, opozičného Fideszu a mnohých ďalších radikálnych politických skupín), ktorých pôvodnou zámienkou bolo na svetlo verejnosti vynesené dôverné priznanie premiéra Ferenca Gyurcsánya o tom, ako socialisti vedome klamali. Takže prejavy spoločenských, politických a samozrejme aj hospodárskych problémov boli v Maďarsku už dávnejšie bežnou súčasťou života, čosi ako permanentná maďarská kríza tak predbehla a možno aj oslabila účinky psychózy z celosvetovej ekonomickej krízy1. V každom prípade sa všade skloňovaná kríza aspoň navonok nijako nedotkla vrcholnej prehliadky národnej kinematografie. A ešte aj počasie bolo vzhľadom na ročnú dobu priateľské!

Program prehliadky, zahrňujúci celovečerné hrané, krátke hrané a experimentálne, dokumentárne (nevylučujúc ani celovečerné) filmy bol impozantný, počtom premietaných titulov porovnateľný s predchádzajúcimi ročníkmi. Príkladná bola aj tradičná starostlivosť o zahraničných novinárov, pravda, po rokoch strávených v noblesnom hoteli Astoria na Kossuth Lajos utca v centre mesta ubytovali usporiadatelia svojich hostí tentokrát do budínskeho hotela Novotel (zrejme lacnejšieho), z čoho však všetci profitovali. Keďže projekcie filmov prebiehali v multiplexe MOM Parku len cez ulicu od hotela, navštevovať premietania bolo celkom jednoduché. Na vybrané tituly bolo možné si kedykoľvek odskočiť - ak aj nie v papučiach, tak celkom spokojne napríklad bez kabáta.

Aký obraz o aktuálnej kondícii kinematografie poskytol jubilejný, štyridsiaty ročník Filmszemle? Maďarský film je pre Maďarov nepochybne stále veľmi dôležitý. Celá kultúra, ako nositeľka národnej identity malej krajiny obkolesenej slovanskými a germánskými kultúrnymi vodami strednej Európy, zohráva životne významnú úlohu. Napokon, bolo to tak aj pred rokom 89, a zrejme aj po zmene režimu nielen vďaka solídnym koreňom a impozantnej kultúrnej tradícii, ale aj vďaka sebazáchovnému ponímaniu významu národnej kultúry ani po roku 1989 nepadla popri nevyhnutných premenách a reštrukturalizácii maďarská kinematografia nikdy celkom na kolená. Naopak, z roka na rok preukazuje svoju životaschopnosť, v produkčných, komerčných, distribučných aktivitách a občas i v tvorivých výsledkoch. Je tomu tak okrem iného aj vďaka dostatku nových talentov ale napríklad aj vďaka priaznivej kultúrnej legislatíve a daňovým zákonom, podporujúcim domácu filmovú produkciu. V neposlednom rade aj televízne vysielanie, ktorého verejnoprávna oblasť v porovnaní s predprevratovou érou stratila najviac zo svojho produkčného i tvorivého potenciálu nie je ani dnes celkom bezvýznamným kinematografickým činiteľom, producentom či aspoň spoluproducentom (napríklad v porovnaní so slovenskými pomermi, všakže...). Popri verejnoprávnej televízii Duna, angažujúcej sa predovšetkým v oblasti tvorby dokumentárnych filmov, na produkcii hraných filmov participujú aj niektoré komerčné televízne kanály, predovšetkým M2.

Vráťme sa však na Filmszemle. V súťaži dokumentárnych filmov sa stretlo 31 titulov. Okrem toho o ceny súťažil ešte tucet tzv. populárno – vedeckých dokumentov. Desať nových dokumentárnych titulov sa premietalo ešte v špeciálnom informatívnom výbere. A zvyšných osemdesiat osem (!) titulov minuloročnej produkcie tvorila ďalšiu informatívnu sekciu. Obyčajným počtovým úkonom dostaneme skutočne impozantný výsledok, svedčiaci o kvantite produkcie dokumentov. Aké sú však jednotlivé filmy? Povedzme si čosi aspoň o niektorých z nich.

  1. Hrozba štátneho bankrotu rozvírila trocha atmosféru až po Filmszemle, v marci 2009 došlo tiež k výmene v kresle premiéra. Ferenc Gyurcsány po dlhom období odolávania napokon rezignoval a v predsedníctve vlády ho nahradil z vlastných radov pochádzajúci Gordon Bajnai, ktorý nastúpil s jednoznačným a pragmatickým programom ekonomickej konsolidácie