Festival>>Krakov 2013>>Filmy, ktoré vyhrali, a ktoré nevyhrali

Filmy, ktoré vyhrali, a ktoré nevyhrali

O dokumentoch 53. ročníka Krakovského filmového festivalu

jún 2013 Tomáš Hučko

Skúsenosť s filmovými festivalmi posledných rokov ma naučila nebrať rozhodnutia o udelených cenách v súťaži veľmi vážne. Dosť často si totiž myslím, že ocenené mohli byť celkom iné tituly. Ale rozhodnutia odbornej poroty festivalu jednak vážne sú. Veď s ocenením je spojená aj určitá sláva, satisfakcia pre tvorcov a producentov – a všetkým oceneným ju úprimne doprajem (naozaj nezávidím).

V dnešnom svete, kde sa tak cení výkaz výkonu, môžu byť napokon festivalové ocenenia významné napríklad aj v kariérnom postupe (trebárs v akademických kruhoch majú výsledky veľkú váhu), či pri získavaní grantových podpôr na ďalšie filmové projekty. A samozrejme môže byť dôležitý napokon aj (niekedy) zaujímavý finančný obnos, spojený s umiestnením v súťaži.

Treba samozrejme uznať, že hodnotenie filmov nie je exaktnou záležitosťou, pri ktorej by bolo možné merať a vzájomne porovnávať akékoľvek objektívne parametre. Kritériá hodnoty filmu sú vždy neurčité, relatívne. Hodnotenie a oceňovanie je teda nevyhnutne subjektívne.

Stručne by sa to teda dalo možno vyjadriť aj tak, že každá porota má na svoj verdikt plné „právo“. Bolo by absurdné sa proti rozhodnutiam jury búriť, protestovať, či odvolávať sa, ako na nejakom súde. Ale logicky potom ani verdikt festivalovej poroty nemá nejakú absolútnu platnosť, nebodaj záväznosť. Veď je vlastne len subjektívnym, kolektívnym vyjadrením názoru a preferencií skupiny ľudí, odborníkov. To napokon nie je až tak málo, ale určite to neznamená všetko. Na každý film môže mať svoj názor každý z nás.

Osobne teda najväčší zmysel festivalu nevidím v samotnej súťaži, v určovaní, ktorý film je „lepší“. V programe festivalov pomerne často nachádzam zaujímavé tituly aj spomedzi filmov, ktoré si odborná porota ani len nevšimne. Som presvedčený o tom, že ešte vždy je dôležitejší sám film, ako jeho punc (vyjadrený trebárs aj tým najjagavejším ocenením). Pozrime sa teda z týchto pozícii trochu na filmy, ktoré tohtoročný Krakovský filmový festival priniesol. Ocenil aj neocenil...