Festival>>DOCsk 2011>>Obrázky z Košíc

Obrázky z Košíc

Krátka filmová impresia z festivalu DOCsk 2011

máj 2011 Tomáš Hučko

Košice sú druhým najväčším slovenským mestom, ležia vo východnej časti krajiny, asi 400 kilometrov od hlavného mesta. Prečo sa významný festival dokumentárneho filmu má konať práve tu? A prečo nie?

Vlakom i autom to Košíc dnes už nie je mučivo ďaleko ani z Bratislavy. Ktovie, ako sa bude rozvíjať medzinárodný charakter festivalu, verme však, že po sľubnom úvodnom hosťovaní Jana Gogolu zo susedných Čiech budú kontakty so zahraničím pokračovať aspoň v podobnom rozsahu. Vzhľadom na polohu Košíc by to sem nemuseli mať ďaleko predovšetkým z Maďarska (hranica vo vzdialenosti 20 km), ale ani z Poľska (90 km) či z Ukrajiny (80 km). Pravda z Prahy je to sem predsa len trochu „od ruky“, ale Košice majú predsa aj letisko.

Práve v Košiciach sa našla skupinka mladých ľudí, ktorým nedala spať situácia v slovenskom dokumente, ako sami hovoria, jeho „negatívny priestor“. „Dokumentom sa na Slovensku takmer nikto nevenuje. Nemajú vlastný festival, vlastný industry priestor, ani len nejakú ucelenú pravidelnú prehliadku“. Zdá sa, že dokumenty práve svoj priestor našli. V Košiciach...

Košice sú pekné, príjemné miesto, je zbytočné zdôrazňovať, že mesto je ideálnou „kulisou“ pre každé kultúrne podujatie. Napokon, onedlho bude Európskym hlavným mestom kultúry. „Stolicou“ slovenského dokumentu boli Košice niekoľko dní v polovici apríla, dúfajme, že to tak bude aj o rok a potom znovu a znovu.

Kúsok atmosféry z tohtoročného festivalu si teraz môžete pripomenúť v krátkej impresii z DOCsk 2011. Okrem iného v nej uvidíte a vypočujete si Miša Suchého, na exkurzii v mestskej plavárni, kde sa pred rokmi nakrúcal film 66 sezón, prehovoria režiséri Peter Kerekes a Jan Gogola ml.

Krátka filmová impresia sa končí ozajstným happyendom, nielenže sa z prázdneho bazéna napokon úspešne vyškriabu všetci účastníci festivalovej exkurzie, ale v rámci zakončenia festivalu dostaneme z kompetentných miest aj prísľub, že hoci DOCsk (a teda nie dokumentárny film!) práve umrel, o rok sa čaká jeho vzkriesenie!