Tomáš Hučko

Mgr. art. Tomáš Hučko, ArtD.

Absolvoval štúdium dokumentárneho filmu na VŠMU v Bratislave, v rokoch 1984 – 1995 pracoval ako dramaturg a režisér v Slovenskej televízii. Od roku 1995 pôsobí ako nezávislý filmový tvorca a producent.

V Ateliéri dokumentárnej tvorby FTF VŠMU v Bratislave prednášal dejiny dokumentárneho filmu (2007 - 2010), aktuálne pedagogicky pôsobí na Katedre umeleckej komunikácie FMK UCM Trnava. Publikoval v SME, v štvrťročníku FILM A DOBA a prispieva tiež do KINO – IKON-u.

Režíroval napríklad filmy Stretnutia pre budúcnosť (2001), Parkan na brehu Dunaja (2002), Čo nám chýba ku šťastiu... (2004), Roma kupa (2005), Všetci na hrad! (2006), Časy sa zmenili (2008), Kým sa skončí tento film (2009), Boli pri tom (2017).

Email: hucko@dokofilm.sk