Jadwiga Hučková

Dr hab. Jadwiga Hučková

Prednáša v Inštitúte audiovizuálnych umení Jagelonskej univerzity v Krakove. Zaoberá sa stredoeurópskym dokumentárnym filmom, ako aj českým a slovenským hraným filmom.

V rokoch 1998, 2002 až 2008 bola predsedníčkou výberovej komisie Krakovského filmového festivalu. Pôsobila v porotách mnohých medzinárodných festivalov dokumentárneho filmu. Pracuje tiež ako expert Poľského filmového ústavu (Polski Instytut Sztuki Filmowej).

Je autorkou nasledujúcich publikácií (pod menom Jadwiga Głowa):

Dokument po prelome. Dokumentárny film 90. rokov v Strednej a Východnej Európe (Dokument po przełomie. Film dokumentalny lat 90. w Europie Środkowo-Wschodniej / Zooming in on History’s Turning points. Documentaries in the 1990s in Central and Eastern Europe” (1999)

Filmový dokument epochy Havla (Dokument filmowy epoki Havla, 2005).

Email: huckova@dokofilm.sk