Apropos>>Čo je to DOKO?

Čo je to DOKO?

Možno to ešte chvíľu potrvá...

Mohlo by DOKO, evokujúc tak trochu vertovovské filmové oko (Kinoglaz), znamenať čosi ako Dokumentárne OKO? Alebo je vhodnejší iný výklad, podľa ktorého DOKO sú začiatočné písmená slovného spojenia: DOkumentárny film - KOmentáre? Alebo čosi úplne iné? Nuž, ak grafický symbol oka v logu neasociuje práve s niečím z oftalmológie, a použité slabiky názvu hneď nezvádzajú k nejakým kurióznym výkladom (napríklad domáci komfort...), potom je to dobre. Pretože správna je skutočne súvislosť s dokumentárnym filmom. Je jednoznačne zámerná, akokoľvek nejednoznačné je to, čo to vlastne dokumentárny film je. Ale o tom viac neskôr, inokedy a inde - určite aj na stránkach DOKO.

Napokon čosi napovedá aj podtitul : dokumentárny film/pohľady a komentáre. Ale v konečnom dôsledku najlepšiu odpoveď na to, čo je DOKO, dajú až tieto stránky. Možno, že to ešte chviľu potrvá, pretože práve začíname.

Stránka o dokumentárnom filme v jeseni roku 2009

Takže toto je stránka o dokumentárnom filme, o mnohom, čo s týmto fenoménom súvisí. Do predmetu nášho záujmu patrí dokument z celého sveta, ale zvláštnu pozornosť by sme chceli venovať predovšetkým stredoeurópskemu dianiu (tvorivému, ale aj produkčnému, distribučnému, festivalovému...) a obzvlášť tvorbe visegrádskych krajín: Maďarska, Poľska, Čiech a Slovenska. DOKO by pritom mal byť aj priestorom pre polyfónne názorové spektrum širšieho autorského zázemia, združeného len spoločnou redakčnou "filozofiou" a záštitou. O tej "filozofii" čosi viac v samostatnom článku (Vitajte na DOKO!).

Sú to ambície nemalé a nechceme dávať plané sľuby. Napríklad spolupráca so širším okruhom autorov určite nebude jednoduchá a nepochybne sa nám bude dariť len postupne. Okrem toho, hoci tieto stránky súvisia s profesionálnym záujmom o dokumentárny film a s profesionálnymi skúsenosťami v tejto oblasti, treba priznať, že sú jednak dielom prostého nadšenia. Nie sú našou primárnou profesionálnou činnosťou, ale len doplnkovou, napríklad bez akéhokoľvek komerčného zázemia. V tomto zmysle sú teda amatérske, nebránime sa tomuto adjektívu, ak amatérizmus chápeme v jeho pôvodnom význame slova, ako činnosť vykonávanú s láskou, zo záľuby, nie ako diletantizmus!

Reflexia s "výhradami"

Uvedené limity jednak zásadne nebránia spomínaným ambíciám: prinášať relevantnú spätnú väzbu svetovej, stredoeurópskej, a predovšetkým visegrádskej a v rámci nej domácej dokumentárnej tvorby. Treba však zároveň hneď zdôrazniť, že to budeme robiť s dvoma "výhradami": tieto stránky vo svojej náplni nebudú spĺňať prísne nároky na komplexnosť a aktuálnosť. Nedokážeme písať o všetkých nových dokumentoch, nedokážeme byť na všetkých filmových festivaloch a iných podujatiach spojených s dokumentárnym filmom. Sme presvedčení o tom, že aj tak budú mať naše ambície zmysel. Pretože namiesto komplexnosti pohľadu a aktuálnosti diania ponúkneme čosi iné. Namiesto operatívnych informácií a širokého záberu sa pokúsime o hĺbku: o analýzu, úvahu, polemiku. Nuž a na tieto ambície nie je potrebné sa naháňať za poslednými titulovými novinkami sezóny na práve prebiehajúcom festivale. Samozrejme nás zaujíma nová, aktuálna tvorba a budeme ju mapovať, reflektovať, ale niekedy sú podnetné aj niektoré staršie či celkom staré filmy.

Tieto stránky nechcú, ani nedokážu konkurovať existujúcim, predovšetkým printovým médiám (Kino - Ikon či Film.sk, alebo kultúrne rubriky periodík), chcú ich dopĺňať. Zaplaťpánboh za všetky mediálne zmienky o dianí v dokumente, ale priestor pre pohľady a komentáre na náš i zahraničný dokumentárny film zostáva stále obrovský a pomerne málo "obývaný". Chceme byť novým, prospešným nájomníkom.

 

Tomáš Hučko

november 2009