XX. storočie

XX. storočie

Menschen am Sonntag
Ľudia v nedeľu
Storočie pred kamerou
Tucet pokračovaní netuctových dejín dokumentárneho filmu
Kino nieme
Dejiny nemého filmu
Powrót statku
Návrat lode v dobovom filmovom štýle, s nadčasovým vyznením
Čas, ktorý žijeme
Pojanuárové Československo roku 1968 vo výstižnom filmovom dokumente
Čierne dni
Angažované spravodajské obrazy okupácie z augusta 1968