Kniha

Kniha

Ostáva človek - Martin Slivka
Editori: Rudolf Urc, Ingrid Mayerová, René Lužica
Martin Švoma: Karel Vachek etc.
Jednostranná a jednak podnetná monografia
Kino nieme
Dejiny nemého filmu
Almanach slovenského dokumentárneho filmu
Príspevok k rozmýšľaniu o našich dokumentoch
Rudolf Urc: Traja veteráni za kamerou
Viktor Kubal, Vladimír Kubenko, Ladislav Kudelka
Magdalena Tutka-Gwóźdź: Shattered Mirror
The Problem of Identity in the Post-Yugoslav Documentary
Rudolf Urc: Neviditeľné dejiny dokumentaristov
Profily tvorcov z okruhu dokumentárneho filmu